Malerei

ohne Titel 01 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm

ohne Titel 03 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm

ohne Titel 02 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm

ohne Titel 04 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm

ohne Titel 05 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm

ohne Titel 06 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm

ohne Titel 07 | 2018 | Gouache | 100 x 70 cm